Łukasz Drill

Twoje wsparcie w sprawach prawnych.

Specjalista w prawie cywilnym, gospodarczym i karnym.

Łukasz Drill

Adwokat
Napisz do mnie

Łukasz Drill

Adwokat

O mnie

Jestem absolwentem wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Moja pasja do prawa cywilnego zaowocowała pracą magisterską na temat rękojmi za wady dzieła, napisaną pod patronatem dr. hab. Krzysztofa Zagrobelnego. Aplikację adwokacką ukończyłem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu pod patronatem adw. Piotra Migaja.
Moje doświadczenie zawodowe zdobywałem już na studiach pracując i odbywając staże w różnych kancelariach - adwokackich, notarialnych i radcowskich. To właśnie tam zrozumiałem, że moją drogą zawodową jest bycie adwokatem.

Specjalizacje

Prawo cywilne

Zajmuję się w szczególności sprawami dotyczącymi wykonania umów remontowych, podziałami majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa, zniesieniem współwłasności oraz ochroną dóbr osobistych. Moje doświadczenie i wiedza w prawie cywilnym pozwala mi na skuteczną reprezentację klientów w tych sprawach.

Prawo gospodarcze

Moja praktyka obejmuje odpowiedzialność kontraktową, zarówno na etapie formułowania umów i regulaminów, jak i reprezentację w sporach sądowych. Pomagam firmom w zrozumieniu i zarządzaniu ryzykiem prawnym związanym z ich działalnością gospodarczą. Zajmuje się również upadłością konsumencką, także byłych przedsiębiorców.

Prawo karne

Często reprezentuję klientów w sprawach powstałych na gruncie rozpadającego się małżeństwa, zarówno świadcząc obronę karną, jak i reprezentując pokrzywdzonych. Dodatkowo w postępowaniach karnych występuję jako kurator dla małoletnich. Moje doświadczenie w prawie karnym pozwala mi na skuteczną obronę i reprezentację moich klientów.

Doświadczenie

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w różnych kancelariach prawniczych oraz w sądach.
Ukończyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu w 2018 r., zdobywając tytuł zawodowy adwokata.
Pracowałem również jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia oraz w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Te doświadczenia dały mi horyzontalne spojrzenie na każdą sprawę, co pomaga mi w prowadzeniu własnej praktyki adwokackiej.

Bezpłatna konsultacja

Jeśli zdecydujesz się powierzyć nam swoją sprawę, pierwsze spotkanie jest bezpłatne.
Wspólnie tworzymy świat, w którym egzekwujemy przestrzeganie obowiązującego prawa.
Dane firmy
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łukasz Drill i Jerzy Makowski sp.p.
ul. Szczytnicka 30
50-382 Wrocław
NIP: 8982245249
REGON: 381261449
KRS: 0000748148
© 2023 D&M. All rights reserved.